კონტაქტი

კონტაქტი

შპს ენგო კავკასია

ს/კ: 404521148   

 

ნათია ნიშნიანიძე, დირექტორი: +995 555 520 257, info@engo.ge  

ზურაბ სებისკვერაძე, კომერციული დირექტორი: +995 591 192 229, sales@engo.ge

 

იურიდიული მისამართი: ოფისი 3, კრწანისის ქ. #22-24, თბილისი, საქართველო

ფაქტიური მისამართი: ოფისი C309, ცოტნე დადიანის ქ. #7, 0101, თბილისი, საქართველო