გრინქიფინგი

ENGO ჯგუფი მოგაწვდით ყველაფერს, რაც დაგჭირდებათ სპორტული მოედნის  პროფესიული გრინკიპინგისათვის:

მაღალი ხარისხის მასალების მიწოდება, როგორებიცაა სასუქები, ქიმიკატები და თესლი საიმედო მიმწოდებლებისგან

კარგი ხარისხის აღჭურვილობით უზრუნველყოფა

პროფესიული კონსულტაციების ჩატარება და დამოუკიდებელი ანგარიშების უზრუნველყოფა რეგულარულ საწყისზე

პერსონალისა და ხელმძღვანელობის ტრენინგი და განათლება

ნიადაგისა და ფოთლის ქსოვილების მუდმივი ტესტირება მათი გამოყენების რეკომენდაციებისათვის

გაზონის მომვლელი მთავარი გრინკიპერით უზრუნველყოფა

გაზონის მომვლელი მთავარი გრინკიპერის მოადგილით უზრუნველყოფა მომსახურების სისტემის შემუშავება ყველა მიმდინარე სამუშაოს შესრულების თვალის მიდევნების გათვალისწინებით

სტანდარტული საოპერაციო პროცედურების შემუშავება

ტურნირების, ღონისძიებების დროს მინიმალური ზიანის უზრუნველსაყოფის მისაღწევად მართვაში დახმარების გაწევა

გამოცდებისა და გაზომვების უზრუნველყოფა

მიწოდებული აღჭურვილობისა და მანქანების მომსახურების უზრუნველყოფა 

უწყვეტი ტესტირება და გაზომვები:

 

  • ბალახის სახეობრივი შემადგენლობა 
  • წყალმცენარეების ლორწოს იდენტიფიცირება, და მისი არსებობის შემთხვევაში მისი ადგილმდებარეობისა და სიღრმის დადგენა
  • ფესვების სიმკვრივე და სიღრმის შეფასება
  • დაავადების ხილული არსებობა
  • კვების ხილული საკითხები
  • თექის ჩაზრდის სისქე 
  • გაზონის სიმაღლე

ENGO ჯგუფი უზრუნველყოფს გოლფის მოედნებისა და ფეხბურთის სტადიონების მომსახურების  სრულ სპექტრს გრინკიპინგის მიმართულებით ყველაზე მაღალ დონეზე, და ქმნის და მიჰყვება გრინკიპინგის ინდივიდუალურად შემუშავებულ პროგრამებს, და ამასთან ასრულებს ყველა საჭირო საოპერაციო პროცედურას: მოცელვა, ტოპ - დრესინგი, ვერტიკუტაცია, ფერტილიზაციისა და მორწყვის პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, ერიფიკაცია, ბრძოლა სარეველებისა და დაავადებების წინააღმდეგ, დამატებითი თესვა და მრავალი სხვა. 

იმ შემთხვევაში, თუ გესაჭიროებათ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია - გთხოვთ, მოგვწერეთ

მინდვრის მომსახურების მიზანია გაზონის რეკუპერაციული პოტენციალის შექმნა, შენარჩუნება, დაცვა და განვითარება. ისეთი თანაბარი, ერთგვაროვანი და მკვრივი სათამაშო ზედაპირის თანმიმდევრული შექმნა, რომელსაც ექნება ცვეთის მიმართ მაღალი მდგრადობა, და, ამასთან, იქნება ჯანსაღი და თანაბარი მწვანე გაზონი

სპორტული მინდვრის მომსახურების დროს გამოიყენება შემდეგი პრაქტიკული წესი:

მინდვრის მომსახურების  მიმართ წაყენებული მოთხოვნები თამაშების ინტენსივობისა და სიხშირის პირდაპირ პროპორციულია, მინდვრის ვიზუალური "თამაშობადობა" მისი დატვირთვის კოეფიციენტის მიხედვით განისაზღვრება.