სარწყავი სისტემა TORO

მორწყვის სისტემა TORO-ს მონტაჟი და მომსახურეობა

წყლის სწორ განაწილებას, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გაზონის  ხარისხიანი  ზრდისათვის.

ეს მიღწევადია მხოლოდ გონივრული მორწყვის საშუალებით. ყველა ფაქტორი უნდა იყოს დაბალანსებული ჩვენი მიზნის მისაღწევად - წყლის თანაბარი განაწილებით.

წაკითხვა/ჩამოტვირთვა „ენგო:  გზა პროფესიონალური მორწყვისკენ“

იმ შემთხვევაში, თუ მორწყვის დიზაინი მზადაა

გოლფ პროექტების უმეტესობაში, გამოცდილი გოლფ დიზაინერი წარმოგვიდგენს დოკუმენტების სრულ პაკეტს. ეს მოიცავს, სხვა დანარჩენთან ერთად: მორწყვის დიზაინს, სპეციფიკაციას, მასალების სიას.

ესეთ შემთხვევაში, კომპანიები, სპეციალიზირდებიან სარწყავი სისტემების დაყენებით, შეუძლიათ შემოგთავაზოთ შემოთავაზება არსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. დიდ უპირატესობას კლიენტისათვის წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ის ღებულობს დამოუკიდებელ დიზაინსა და ტექნიკურ მახასიათებლებს. ამგვარად, შემოთავაზების გაცნობით, მას შეუძლია შეადაროს ერთი შემოთავაზება მეორეს. ეს გვეხმარება უფრო ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებაში.

თუ მორწყვის დიზაინი არ არის მზად

ვინც არ უნდა მოამზადოს მორწყვის დიზაინი, შემდეგი მოსაზრებები ზედმიწევნით უნდა იქნას განხილული და დამუშავებული:

  • ინვესტორის სურვილი. თქვენ გსურთ, რომ დაფაროთ მთელი ტერიტორია თუ მხოლოდ მისი ძირითადი სათამაშო ნაწილი?
  • გრინქიფერის მოთხოვნა. რამდენი მმ დღეში გრინზე, ტი, ფერვეიზე? ბალახის სახეობის/ჯიშის განხილვა. Back-to-Back სისტემა თუ ცალკეული სპინკლერი გრინის გარშემო? ერთჯერადი, ორმაგი თუ სამმაგი ზოლები ფერვეიზე? აუცილებელია მოვლისას შემდგომი უსაფრთხოების დონე?

  • ნიადაგის შეფასება. როგორი ნიადაგი  გვჭირდება ფერვეიზე?
  • კლიმატის ანალიზი. ნალექების საშუალო მაჩვენებელი, ქარის ჩვეული მიმართულება და ა.შ.
  • რსებული და დაგეგმილი მცენარეების განხილვა. როგორ მოვახერხოთ წარმატებული შეთავსება?
  • სატუმბი სადგური. განლაგება, გამწოვი, წნევა, ფანჯარა ირიგაციისათვის და ა.შ.

წაკითხვა/ჩამოტვირთვა  „100 საუკეთესო გოლფის მოედნები, რომლებიც იყენებენ სარწყავ სისტემა TORO -ს“

არსებული პროექტი

თუ სარწყავი სისტემა უკვე არსებობს, ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურეობებს:

  • სარწყავი სისტემებისათვის, სათადარიგო ნაწილების მიწოდება. ყოველ დეტალს, რომელიც გამოყენებულია მორწყვის ამა თუ იმ პროექტში, გააჩნია მომსახურების საკუთარი ვადა. ჩვენ ვაწვდით მორწყვისთვის ნებისმიერ სათადარიგო ნაწილებს.
  • სარწყავი ხელსაწყოების მიწოდება. ხელსაწყოები მორწყვისათვის, მორგებულია გრინქიფერის სამუშაოს გასამარტივებლად. კლიენტს შეუძლია მათი მუშაობა გამოიყენოს მიზანმიმართულად. 
  • გაუმართაობის მოძიება და შეკეთება. თუ თქვენ ატყობთ, რომ თქვენი მდელო არ გამოიყურება ძალიანაც კარგად, შესაძლოა ერთ-ერთი მიზეზთაგანი, იყოს ცუდი მორწყვა.
  • სარწყავი სისტემების მოდერნიზაცია. გამოკვლევები და ტესტირება გვაძლევს ახალ პროდუქტებს და ტექნოლოგიებს. ჩვენ დაგეხმარებით უკვე არსებული სარწყავი სისტემის გაუმჯობესებაში, ხელმისაწვდომი და ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

წაკითხვა/ჩამოტვირთვა „ენგო:  გზა პროფესიონალური მორწყვისკენ“

მოგვწერეთ, თუ თქვენ საჭიროებთ კონსულტაციას